Diagnostyka

Wysokiej jakości sprzęt medyczny pozwala nam na szeroką diagnostykę w zakresie badań:

EKG

Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, które wykonywane jest w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń. W badaniu EKG elektrody umieszczone na klatce piersiowej pacjenta i na kończynach zbierają z powierzchni ciała informacje o elektrycznej pracy serca.

Wskazania do wykonania badania EKG:

 • ból w klatce piersiowej
 • duszności w klatce piersiowej
 • kołatanie serca
 • utrata przytomności
 • omdlenie
 • zasłabnięcia,
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • bardzo złe samopoczucie
 • miażdżyca
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nabyte i wrodzone wady serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie osierdzia
 • zawał serca

Badanie EKG nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta. Przeprowadza się je w pozycji leżącej. Przygotowując się do jego planowego wykonania, można mieć na uwadze konieczność odsłonięcia klatki piersiowej i kostki, zatem warto wybrać rozpinaną koszulę oraz spodnie o łatwych do podwinięcia nogawkach. Przed samym badaniem, jeśli ma ono miejsce po intensywnym marszu lub wchodzeniu po schodach, należy chwilę odpocząć i uregulować oddech.

Uwaga! W sytuacjach nagłych, na przykład diagnostyki zawału mięśnia sercowego, badanie wykonuje się natychmiast.

Holter EKG - całodobowe monitorowanie rytmu serca

Holter EKG - urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej, często komputerowej analizy. Ważnymi cechami monitora holterowskiego są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób niekrępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Wskazaniami do wykonania badania są:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • ocena czynności sztucznego rozrusznika
 • ocena niedokrwienia mięśnia

Pacjent w dniu badania zgłasza się do pracownii gdzie pielęgniarka, po przygotowaniu skóry klatki piersiowej pacjenta (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem lub benzyną) nakleja elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie. Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji karty pacjenta, na którą nanosi ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Po wyznaczonym okresie 24 godzin pacjent wraca do pracownii gdzie pielęgniarka zdejmuje rejestrator i odkleja elektrody z ciała pacjenta. Pacjent zostaje poinformowany o terminie uzyskania wyniku badania i opuszcza pracownię.

Holter RR - 24h badanie ciśnienia tętniczego

Holter ciśnieniowy inaczej 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co godzinę w nocy - niezależnie od pacjenta. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia, połączony z rejestratorem, który automatycznie dokonuje pomiaru.

Wskazania do badania:

 • diagnostyka nadciśnienia "białego fartucha"
 • podejrzenie nadciśnienia w godzinach nocnych
 • ustalenie profilu ciśnienia tętniczego u pacjenta
 • rozpoczęcie leczenia nadciśnienia tętniczego
 • oceny niedociśnienia
 • oceny skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego

Pacjent w dniu badania zgłasza się do pracownii gdzie pielęgniarka, zakłada mankietna ramię i łaczy kablamem z rejestratorem. Urządzenie rejestrujące przypinane jest do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców oraz manipulować przy rejestratorze. Badanie ma na celu zarejestrować stan faktyczny, w trakcie pomiarów zaleca się wykonywać wszystkie czynności jak zwykle - praca, wysiłek fizyczny, codzienne czynności domowe. Po wyznaczonym okresie 24 godzin pacjent wraca do pracownii gdzie pielęgniarka zdejmuje rejestrator i informuje pacjenta o terminie uzyskania wyniku badania.

ECHO serca

Echo serca - (USG serca, echokardiografia, UKG, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).

Wskazanie do wykonywania badania echo serca:

 • diagnozowanie bólów w klatce piersiowej
 • ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności)
 • ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii)
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca)
 • ocena wyników zabiegów kardiochirurgicznych
 • weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca)
 • określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca
 • diagnozowanie szmerów serca u dzieci i młodzieży (różnicowanie pomiędzy szmerem niewinnym a wrodzoną wadą serca)
 • określanie ryzyka choroby wieńcowej
 • ocena następstw nadciśnienia tętniczego
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego
 • określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych)
 • szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia

Badanie Echo Serca nie wymaga żadnego przygotowania, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Badanie trwa ok. 30 minut i wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent leży na leżance na lewym boku, klatka piersiowa musi być odsłonięta w okolicy serca by zapewnić lekarzowi dostęp. Po badaniu pacjent otrzymuje wydrukowany obraz badania wraz z opisem lekarskim.

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku. Test wysiłkowy jest przydatny w rozpoznawaniu choroby wieńcowej, a także w ocenie skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Pozwala on także ocenić wydolność fizyczną organizmu oraz umożliwia ocenę wydolności układu krążenia.

Wskazania do wykonania badania:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
 • diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych jako niespecyficzne
 • ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
 • kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii)
 • kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • ocena skuteczności leczenia chorób serca
 • ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia

Przygotowanie do badania:

 • 2 godziny przed badaniem: bez obfitego posiłku, bez palenia tytoniu
 • ubranie: wygodne, niekrępujące ruchów spodnie, sportowe obuwie
 • dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie
 • przed badaniem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach i przebytych chorobach serca
 • mężczyźni - ogolenie klatki piersiowej (owłosienie uniemożliwia przyklejenie elektrod EKG)
 • wskazane przyniesienie ze sobą ręcznika

Po badaniu pacjent otrzymuje opisany przez lekarza wynik przebiegu próby wysiłkowej z dalszymi zaleceniami.

DOPPLER - badanie przepływowe serca i wielkich naczyń

USG dopplerowskie jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi. Badanie jest stosowane w diagnostyce choroby żylakowej, zakrzepicy żylnej, miażdżycy zarostowej tętnic kończyn, tętnic trzewnych, tętnic szyjnych. Służy również do diagnostyki i monitorowania tętniaków aorty brzusznej i tętnic obwodowych.

Wskazania do wykonania badania:

 • obrzęki kończyn dolnych
 • uczucie ciężkości kończyn dolnych
 • zwiększenie obwodu kończyny
 • podejrzenie zakrzepicy żylnej
 • żylaki
 • pajączki
 • objawy bólowe w kończynach przy chodzeniu
 • objawy neurologiczne (przejściowe niedowłady, zaburzenia widzenia) po konsultacji z neurologiem
 • rozlany tętniący opór w jamie brzusznej.

Badanie dopplerowskie jest nieinwazyjne, bezbolesne. W przypadku pełnej oceny żył kończyn dolnych powinno odbywać się w pozycji stojącej. Nie wymaga też specjalnego przygotowania i nie jest w żaden sposób szkodliwe służy do wykrywania zmian w żyłach i tętnicach, i ochronę przed ich niekorzystnymi następstwami w postaci udaru mózgu czy zatoru płuc. Badanie USG Doppler nie wymaga żadnych przygotowań. Badanie może być wykonywane w pozycji stojącej lub leżącej trwa około 30 minut. Po badaniu pacjent otrzymuje wydrukowany obraz badania wraz z opisem lekarskim.

USG (jamy brzusznej, tarczycy, piersi, ginekologiczno-położnicze)

USG jest nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem diagnostycznym, wykorzystującym fale ultradźwiękowe.

W naszej przychodni realizujemy następujące badania usg:

 • szyi (tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych, ślinianek, krtani) - piersi
 • jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
 • narządy rodnych (macica i jajniki) - badanie przez powłoki brzuszne jak i endowaginalnie
 • nerek, pęcherza moczowego, układu moczowego
 • pachwin

Przygotowanie do badania.

Badanie narządów jamy brzusznej:

 • powinno być wykonane na czczo
 • pacjent przed badaniem nie powinien palić (połyka się wtedy powietrze)

Badanie miednicy małej (ginekologiczne - przez powłoki brzuszne; pęcherza moczowego; nerek):

 • wykonuje się je przy wypełnionym pęcherzu, dlatego badanemu na 30 minut przed badaniem podaje się 2-3 szklanki płynu

USG piersi:

 • Do przeprowadzenia badania nie potrzeba przygotowania. Najlepiej wykonać badanie miedzy 5 a 10 dniem cyklu miesiączkowego.

Audiometrii

Badanie słuchu jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

Wskazania do badania:

 • niedosłuch lub jego podejrzenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • szumy uszne

Spirometrii

Spirometria to rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

Przygotowanie do badania:

 • Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (minimum przez 4h, a najlepiej przez dobę)
 • Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia (klatki piersiowej i brzucha)
 • Przez 2h przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków.
 • Bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego
 • Jeśli spirometrię wykonuje się po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych. Jest to potrzebne tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela. Podczas ustalania terminu badania pielęgniarka powinna poinformować pacjenta o konieczności odstawienia leków rozkurczających oskrzela przed badaniem

Pola widzenia

Badanie pola widzenia zwane jest także perymetrią (w przypadku rzutowania siatkówki na powierzchnię kulistą) lub kampimetrią (w przypadku rzutowania na powierzchnię płaską). Badanie to pozwala na dokładne określenie ubytków w polu widzenia.

Wskazania do badania:

 • jaskra
 • choroby nerwu wzrokowego
 • odwarstwienie siatkówki
 • różne choroby siatkówki takie jak retinopatia barwnikowa
 • choroby OUN

Do wykonania badania pola widzenia nie trzeba żadnych specjalnych przygotowań. Badanie to wymaga dużej uwagi i współpracy ze strony pacjenta, dlatego wskazane jest, aby chory zgłaszał się na nie wypoczęty i spokojny. Konieczne może być zabranie ze sobą okularów do czytania.

Badanie wymaga współpracy i skupienia osoby badanej. Istnieją różne warianty, zasadniczo jednak przebieg jest podobny. Pacjent umieszcza głowę w nieruchomym oparciu, jedno oko jest zasłonięte, drugie zaś ma patrzeć cały czas w jeden punkt. W czasie kilkuminutowego badania, pacjentowi wyświetlany jest znaczek świetlny w różnych miejscach pola widzenia i/lub o różnej intensywności. Cała praca pacjenta ma polegać na dawaniu sygnału (zazwyczaj naciskając przycisk), gdy zobaczy znaczek świetlny. W ten sposób powstaje mapa pola widzenia (osobna dla każdego oka), na którą nanoszone są punkty, które pacjent zobaczył oraz, te przy których nie zareagował. Te ostatnie stanowią ubytek w polu widzenia.

Komputerowe badanie wzroku

Komputerowe badanie wzroku - nie jest wykonywane za pomocą komputera, lecz specjalistycznego urządzenia zwanego refraktometrem automatycznym popularnie określanym autorefraktometrem. Jest on przeznaczony do badania ostrości wzroku na podstawie pomiarów krzywizny rogówki i soczewki oka. Badany pacjent proszony jest o patrzenie (każdym okiem oddzielnie) na oddalony przedmiot przez mały otwór w autorefraktometrze.

Sprzęt OCT

Optyczna koherentna tomografia dna oka jest nowoczesnym badaniem, które pozwala precyzyjnie i dokładnie ocenić narząd wzroku.

Badanie można wykonać u kobiet w ciąży.

Optyczna koherentna tomografia dna oka służy do wykrycia zmian jaskrowych, czy zwyrodnienia plamki żółtej.

Badań laboratoryjnych (pełen zakres)

Punkt pobrań przyjmuje pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 - 9:00 (I piętro). Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, bądź osobistej na dany termin.

Analizy wykonywane są:

 • nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalistów NZOZ Wielospecjalistycznej Przychodni "Bartodzieje" Sp.z.o.o.
 • odpłatnie na podstawie zleceń od innych lekarzy oraz na życzenie pacjenta (wg.cennika)

Oferujemy szeroki panel badań między innymi z zakresu analityki ogólnej, immunologii, hematologii, biochemii itd.(patrz cennik badań).

Adres

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistyczna Przychodnia
Bartodzieje Sp. z o.o.
ul.Koszalińska 7, 85-714 Bydgoszcz

RODOPolityka prywatności

Godziny otwarcia

Przychodnia czynna:
Pn - Pt od 7:15 do 18:00
Poradnia rehabilitacyjna czynna:
Pn - Pt od 7:15 do 19:00

Kontakt

Rejestracja ogólna tel: (52) 365 06 14/ 26

Tel. komórkowy: 509058301

E-mail: biurobartodzieje@scs.com.pl

Copyright © 2023 Przychodnia Bartodzieje

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz sie na ich użycie